تور های بهار و تابستان 1392     


تماس : 88802893 021

تور اروپا شرق پویا

تورهای اروپا

تور ایتالیا

تور ایتالیا -  ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا

تور ایتالیا - 9 روز - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور فرانسه

تور ایتالیا - فرانسه -  ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا - فرانسه - اسپانیا -  ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا - فرانسه - اسپانیا - هلند ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور اسپانیا - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا - یونان - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور یونان - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور مجارستان - اسپانیا - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور اسپانیا - پرتغال - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور اسلوونی - اتریش - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد

تور ایتالیا اسپانیا

تور ایتالیا - آلمان - ویژه بهار و تابستان 1392


بلیط هواپیمایی و پروازهای داخلی اروپا طبق برنامه سفر، اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر های فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، گشت شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان طبق برنامه سفر – و در صورت درخواست گشت ونیز قابل اجرا می باشد